fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky a ostatní

Odkaz na sbírku právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

V odkazu lze dohledat veškeré vydané obecně závazné vyhlášky a nařízení obce.

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice o nočním klidu

od 5.4.2024

Vnitřní předpis č. 3/2024 Stanovení standardu cen zařizovacích předmětů, vybavení bytů a jejich životnosti od 1.1.2024

od 1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice o místním poplatku za obecní systému odpadového hospodářství od 1.1.2024

od 1.1.2024

Stanovení výše ceny za zapojení podnikatelů do obecního systému odpadového hospodářství obce Přáslavice od 1.1.2024

od 1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice o místním poplatku ze psů

od 1.1.2024

Stanovení ceny stočného od 1.1.2024

Stanovení ceny stočného 2024 I.

od 1.1.2024

Stanovení výše nájemného v obecních bytech od 1.1.2024

od 1.1.2024

Plán zimní údržby komunikací v obci Přáslavice pro období od 1.11.2023 do 31.3.2024

od 1.11.2023

Zvýšení nájemného u nebytových prostor

od 1.7.2023

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

od 2.4.2022

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

od 1.1.2023

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu

od 9.6.2021

Ceník pronájmů a služeb obce Přáslavice č. 1/2022 od 1.1.2023 od 1.1.2023

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice č. 5/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

od 1.7.2020

od 25.6.2021

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice č. 2/2020, o místním poplatku ze vstupného od 2.2.2020
Opatření obce Přáslavice č. 1/2019 Stanovení standardu cen zařizovacích předmětů, vybavení bytů a jejich životnosti od 11.4.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy od 2.7.2018
Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody 6.6.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Přáslavice 1.4.2016

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice č. 2/2015, kterou se vydává požární řád obce

OZV č. 2/2015 příloha

5.10.2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

1.1.2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území obce

1.1.2014

Nařízení obce č. 1/2013 TRŽNÍ ŘÁD

1.5.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

13.6.2012
22.11.2011
22.11.2011
1.1.2010

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Usnesení zastupitelstva