fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky a ostatní

Odkaz na sbírku právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

V odkazu lze dohledat veškeré vydané obecně závazné vyhlášky a nařízení obce.

Název vyhlášky Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o nočním klidu

od 23.3.2023

od 5.9.2023

Stanovení ceny stočného 2023

od 1.1.2023

Zvýšení nájemného u nebytových prostor

od 1.7.2023

Stanovení výše ceny za zapojení podnikatelů do obecního systému odpadového hospodářství obce Přáslavice

od 1.1.2023

Opatření obce Přáslavice č. 1/2022 Stanovení standardu zařizovacích předmětů, vybavení bytů a jejich životností od 1.4.2022

od 1.4.2022

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice o nočním klidu

od 1.4.2022 do 22.3.2023

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

od 2.4.2022

Stanovení výše nájemného v obecních bytech od 1.7.2023

od 1.7.2023

Stanovení výše nájemného v obecních bytech

od 1.4.2022 do 30.6.2023

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

od 1.1.2022

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 13.12.2021

od 1.1.2023

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice č. 4/2021, o místním poplatku ze psů

od 1.1.2022

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

od 1.1.2023

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu

od 9.6.2021

Ceník pronájmů a služeb obce Přáslavice č. 1/2022 od 1.1.2023 od 1.1.2023

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice č. 5/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

od 1.7.2020

od 25.6.2021

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice č. 2/2020, o místním poplatku ze vstupného od 2.2.2020
Opatření obce Přáslavice č. 1/2019 Stanovení standardu cen zařizovacích předmětů, vybavení bytů a jejich životnosti od 11.4.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy od 2.7.2018
Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody 6.6.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Přáslavice 1.4.2016

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice č. 2/2015, kterou se vydává požární řád obce

OZV č. 2/2015 příloha

5.10.2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

1.1.2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území obce

1.1.2014

Nařízení obce č. 1/2013 TRŽNÍ ŘÁD

1.5.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

13.6.2012
22.11.2011
22.11.2011
Nařízení č. 2/2009 o vymezení neudržovaných úseků místních komunikací v zimním období 2009/2010 a v dalších letech 13.10.2009
1.1.2010

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Usnesení zastupitelstva