fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Přáslavice

2. Důvod a způsob založení

Obec Přáslavice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

Sbor dobrovolných hasičů

Mateřské centrum Motýlek

Florbal Přáslavice

Cvičení žen

MŠ, ZŠ

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Přáslavice č.p. 23
  783 54 Přáslavice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Přáslavice č.p. 23
  783 54 Přáslavice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Úterý 7:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Středa 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Čtvrtek 7:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Pátek zavřeno  
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 587 408 870

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.praslavice.com

 • 4.6 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.7 Další elektronické adresy

  podatelna@praslavice.com

  obecpraslavice@email.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  bcnbvr6

5. Případné platby lze poukázat

 1801727319/0800, Česká spořitelna, a.s.

6. IČ

 00576255

7. DIČ

CZ 00576255

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Formuláře

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

13. Předpisy

14. Úhrady za poskytování informací

15. Licenční smlouvy

 • 15.1 Vzor licenčních smluv

 • 15.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zveřejněno na Úřední desce

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 • V roce 2020 nebyly žádné informace poskytovány.
 • V roce 2019 nebyly žádné informace poskytovány.
 • V roce 2018 nebyly žádné informace poskytovány.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: