fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Mateřská škola

kkk.jpgZákladní škola a Mateřská škola Přáslavice 18,

               příspěvková organizace

 

 

Údaje o škole 

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Obec Přáslavice

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a Mateřská škola Přáslavice 18, příspěvková organizace 

ADRESA ŠKOLY:   Přáslavice 18, Přáslavice, 783 54 

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Eva Šrámková

KONTAKT:   e-mail: skola.praslavice@seznam.cz, web: www.zspraslavice.cz 

IČ:  750 28 867 

RED-IZO:   650037952

Vedoucí učitelka Mateřské školy:  Eva Spurná

KONTAKT:   e-mail: spurna.e@zspraslavice.cz

Telefon:

Ředitelka ZŠ a MŠ: 730 595 061

MŠ Přáslavice - sídliště 739 559 081

MŠ v ZŠ - 731 150 417

školní kuchyně - 737 403 313

Historie

Historie mateřské školy v Přáslavicích sahá až k 7. únoru 1939, kdy Výbor místní péče o mládež podal návrh „aby byla zřízena mateřská škola v Přáslavicích, která by byla velkým dobrodiním pro všechny rodiče“, říká se v dokumentu, který je uložen v Okresním archivu v Olomouci. Návrh na zřízení mateřské školy podal Jan Číhal, předseda Rodičovského sdružení při místní škole a učitelka Marie Crhová.

Mateřská škola byla zřízena v č. 23, kde je dnes budova obecního úřadu, v prostoru školní jídelny.

V  této budově byla mateřská škola, dříve dětský útulek, až do roku 1965 a 15. února byla otevřena nová mateřská škola na Sídlišti č. 246, zadaptovaná z původně bytového domu a zde funguje dodnes. Její kapacita je v současné době 32 dětí.

Od školního roku 2011/2012 byla otevřena další, třetí třída mateřské školy v budově základní školy, čímž se rozšířila kapacita mateřské školy z 32 dětí na 52. Od školního roku 2013/2014 došlo k dalšímu navýšení kapacity mateřské školy, na 72 dětí, zřízením další, již čtvrté její třídy, taktéž v budově základní školy. Tyto dvě třídy v budově základní školy fungují dodnes. Do budovy na sídliště jsou zařazovány mladší děti, starší děti navštěvují třídy v budově Základní školy. K pobytu dětí venku využíváme zahradu MŠ a ZŠ a krásnou přírodu v okolí.

Větší opravy budovy mateřské školy č. 246: 1996 plynofikace, 2003 zateplení 1. NP, 2004 oprava a nátěr fasády, oprava výdejních místností stravy, 2006 výměna oken, vstupních dveří a vybudování úklidové místnosti,  2018  – 2020 kompletní rekonstrukce topení, podlah, osvětlení, elektřiny, výměna obložení stěn, rekonstrukce provozních místností, modernizace jejich vybavení, výměna dětského nábytku ve všech místnostech.

Ředitelky mateřské školy:

 • Jiřina Turková - na č. 23
 • Jindra Potěšilová - na č. 246
 • Františka Spurná
 • Eva Spurná

Charakteristika školy

Mateřská škola je škola s celodenním provozem a s kapacitou je 72 dětí a je umístěna v budově na okraji sídliště č. p. 246. V posledních letech se pro velký zájem rodičů rozšířila z původních dvou tříd o další dvě nové třídy, které jsou umístěny v budově Základní školy č. p. 18. Do budovy na sídliště jsou zařazovány mladší děti, starší děti navštěvují třídy v budově Základní školy. K pobytu dětí venku využíváme zahradu MŠ a ZŠ a krásnou přírodu v okolí.

Co u nás najdete?

 • nově zrekonstruované třídy i přilehlé prostory vybavené novým nábytkem a moderními, kvalitními pomůckami pro rozvoj celé osobnosti
 • pedagogický kolektiv se zkušenými učitelkami, které využívají při práci s dětmi tradiční i nejnovější poznatky z pedagogiky a psychologie
 • prožitkové učení přímo v mateřské škole, v jejím blízkém i vzdálenějším okolí, každodenním vlastním programem i prostřednictvím výukových programů při návštěvách do Sluňákova, Pevnosti poznání, muzea a dalších obohacujících míst v našem okolí
 • spojení s přírodou
 • postupnou adaptaci dětí tak, aby se každé dítě cítilo dobře hned od prvních dnů
 • rituály a pravidla, která dávají dětem pocit jistoty
 • podporu touhy po samostatnosti u dětí
 • prožívání a šíření tradic, bohatý kulturní život od divadel probíhajících v MŠ po návštěvy divadla v Olomouci
 • rozvinutou spolupráci s rodiči - společně pořádáme několikrát ročně mimoškolní akce, s nimiž máme bohaté zkušenosti
 • pro starší děti nabídku kroužků, realizovaných externími firmami, jako například angličtina s pohybem, taneční a pohybová průprava, inline bruslení, lyžování, saunování, předplavecká škola
 • úzkou spolupráci se Základní školou v Přáslavicích, která organizuje pravidelně pro předškoláky „Školu nanečisto“ –
 • Na co se těšíme?
 • Na podzim 2020 proběhla celková rekonstrukce školní zahrady. Nové vybavení v přírodním stylu umožní dětem rozvoj všech poznávacích procesů, zvídavosti, touhy po experimentování a dalších přirozených potřeb

Další informace a fotografie najdete na http://zspraslavice.cz/materska-skola/