fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán

Územní studie Přáslavice - lokalita "Východ" - datum účinnosti 3.7.2020

Územně plánovací podklad pro rozhodování v území a pro změnu územně plánovací dokumentace - Územní studie Přáslavice lokalita "Východ"

Územní studie Přáslavice - lokalita "Východ"

 

Územní plán

A.1 Návrh územního plánu

B.1 Odůvodnění územního plánu

Výkres Kocourovec

Výkres Přáslavice

Úplné znění územního plánu Přáslavice po změně č. 2 - datum účinnosti 15.3.2019

Textová část

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

Koordinační výkres

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Energetika a spoje

Koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

Do územního plánu Přáslavice je možné nahlédnout na Obecním úřadě Přáslavice, Přáslavice č.p. 23, 783 54 Přáslavice, na Městském úřadě ve Velké Bystřici - stavební úřad, Zámecké náměstí č.p. 79, 783 53 Velká Bystřice  a na Magistrátu města Olomouce - odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc.