fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a organizace > Klubovna seniorů

Klubovna seniorů

Organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Přáslavice zve všechny seniory Přáslavic každé úterý od 14,00 do 17,00 hod na posezení do klubu seniorů v obecním domě Přáslavice č.p. 142.

Můžete si zde popovídat, zahrát různé hry, přečíst knihu, kterou si můžete i zapůjčit.

K dispozici je káva za 5 Kč nebo čaj za 3 Kč.

Těšíme se na hojnou návštěvu.

 

Klub seniorů   Klub seniorů  Klub seniorů

 Klub seniorů Klub seniorů

Více fotografií  najdete ve " Fotogalerií z akcí".

Články od výboru SPCCH

( viz níže či ve zpravodaji obce)

MDŽ 8.3.2016

Dne 8.3.2016 jsme se sešli v klubovně seniorů, abychom oslavili MDŽ. Výbor svazu postižených civilizačními chorobami připravil pro všechny pěkně upravené stoly s pohoštěním v duchu domácího prostředí, které se všem líbilo. Všichni jsme se srdečně bavili, muži ochotně pomáhali v obsluhování. Navštívil nás pozvaný pan starosta s manželkou a paní Ing. Gillarovou. Pan starosta hned po příchodu každé ženě popřál a dal růži. Byly jsme všechny překvapeny a velice nás to potěšilo. Paní Ing. Gillarová pořídila fotky, kterou jsou ke zhlédnutí na internetových stránkách obce Přáslavice. Dále nás navštívila paní Ing. Ivanová a s paní Tomaštíkovou, které pro nás zařizují zájezd do Dlouhých Strání. Při odchodu domů jsme dále dostali od předsedy pana Hrina karafiát. Bylo to velmi příjemné odpoledne, které jsme v klubovně prožili.

Přednáška - 24.2.2016

Místní organizace SPCCH dne 24. 2. 2016 zajistila a uspořádala přednášku na téma, co jsou to ty demence a Alzheimerova choroba. Demence je chronické onemocnění mozku, Alzheimerova choroba je jednou z nejrozšířenějších forem demence. Přednášející byla Mgr. Lenka Javůrková, která se věnuje lidem s demencí a jejich rodinám a pracuje v organizaci „PAMATOVÁČEK“ – je to obecně prospěšná společnost, která organizuje poradnu, denní stacionář a odborné ambulance. Jsou prvním ambulantním zařízením v ČR, které splnilo všechna kritéria a získalo certifikát „VÁŽKA“, který je určen a uděluje se organizacím, které pracují s lidmi s demencí.

Účast byla pěkná, byla to velmi zajímavá přednáška. Mgr. Javůrková diaprojektorem a velmi dobrým vysvětlováním vše prezentovala tak, aby všichni mohli pochopit tuto důležitou věc v našem životě, která se může vyskytnout v každé rodině. Bylo hodně dotazů, které byly dobře a ochotně vysvětleny.

Organizace Mgr. Javůrkové provádí testy paměti, v případě zájmu, je možnost tyto testy provést i v Přáslavicích. Pokud máte zájem, obraťte se na výbor SPCCH, který má pravidelná setkání každé úterý v Klubu seniorů č.p. 142 vždy od 14.00 do 17.00 hodin.

Těšíme se na další přednášku a doufáme, že se zúčastní ještě více občanů.

Jednodenní výlet pro seniory - přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně a Zámek Velké Losiny

Dne 25.5.2016 cestovní kancelář Za Sluncem ve spolupráci se spolkem SPCCH uskutečnili zájezd do Dlouhých Strání a zámku Velké Losiny. Zájezdem provázel pan průvodce Martin Ivan, který ochotně svými znalostmi vše vysvětloval. Počasí nám přálo, všem se zájezd líbil a všichni jsme byli spokojeni s dobrou organizací. Těšíme se zase na další spolupráci. Fotky viz fotogalerie z akcí. 

Informace z klubovny seniorů:

Dne 2.9.2015 byl zahájen provoz v klubovně seniorů, která je otevřena každé úterý od 14,00 hod do17,00 hod.

O prázdninách byly instalovány stroje na cvičení. Senioři hned stroje vyzkoušeli. Zveme všechny občany na zahradu v areálu klubu, kde jsou stroje umístěny, aby si přišli zacvičit. Zahrada je denně přístupná od 8,00 hod do 18,00 hod. Vchod do zahrady je vedle autobusové zastávky - směr Mrsklesy. Těšíme se na Vaši účast.

Děkujeme tímto obecnímu zastupitelstvu a panu starostovi za zakoupení a instalování strojů na cvičení.