fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a organizace > Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Přáslavice

 Facebook - SDH Přáslavice

DSC_0073.JPG

logo

Olomoucký kraj spolufinancuje akce a záměry SDH a JSDH Přáslavice.

Děkujeme.

Více fotek viz  Fotogalerie z akcí nebo ve Fotogalerii hasičů

 

HISTORIE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘÁSLAVICE

Sbor dobrovolných hasičů Přáslavice byl založen v roce 1892. Toto rozhodnutí bylo podmíněno narůstajícím počtem požárů v obci. Sbor činil 24 zakládajících členů, kteří se vedle cvičení či požárních zásahů v obci a okolí, věnovali i společenské činnosti, mimo jiné i proto, že tak získávali prostředky pro svou činnost.

V letech 1909 – 1911 došlo k přestavbě hasičského skladiště (dnes zbrojnice). Pod vedením Aloise Koše z původní dřevěné boudy, kde stával obecní kočár, vznikl zděný objekt. Materiál pro stavbu, jako dřevo a kamení, byl poskytnut zdarma místními živnostníky. V červnu 1911 se tak členové výboru poprvé sešli v malé podkrovní místnosti hasičského skladiště. Do dnešní podoby byla zbrojnice přestavěna v 50.letech 20.století.

Vůbec prvním starostou  a spoluzakladatelem sboru byl Leopold Frank. Pod jeho vedením bylo pořízeno nejpotřebnější náčiní a nářadí. Náčelníkem hasičů byl zvolen Josef Zajíček. Pamětní kniha sboru nebyla od roku 1914 až do roku 1995 vedena. I přesto, že byla později dopsána Františkem Langrem a pamětníky, ne všechny zprávy zůstaly dochovány.

Již od roku 1955 se začal náš hasičský sbor účastnit soutěží a to v kategoriích muži, ženy a děti. V požárním sportu jsme dosáhli mnoho úspěchů. V našich vitrínách najdeme přes 150 vítězných cen. Za zmínku stojí určitě rok 1959, kdy se naše ženy-dorostenky zúčastnily celostátní soutěže v Bratislavě, kde se umístily na 1.místě a získaly titul nejlepšího požárního družstva ČSR. Nebo rok 1971, kdy družstvo mužů přivezlo 2 putovní poháry, jeden z Rýmařova a druhý z Hodonína, kde se soutěže zúčastnilo 70 mužstev.

V roce 1976 se na hřišti v Přáslavicích konala pohárová soutěž požárních družstev o putovní pohár Místního národního výboru Přáslavice – Svésedlice. Zúčastnilo se jí 19 družstev ze Severomoravského a Jihomoravského kraje a 1 družstvo ze Slovenska. Soutěž vyhrálo požární družstvo z Přáslavic. Putovní pohár a diplomy předával zúčastněným předseda Místního národního výboru Bedřich Kovařík a tajemník Břetislav Frélich. Předání se dále zúčastnili předseda místního požárního sboru Antonín Langer. Prvního ročníku soutěže požárních družstev se zúčastnila tato družstva: Přáslavice, Světlá Hora, Velká Bystřice, Vacanovice, Rataje, Doloplazy, Veselí nad Moravou, Čechovice, Mariánské Údolí, Svésedlice, Púchov, Daskabát, Troubky nad Bečvou, Kunovice, Holice, Velký Újezd, Opatovice u Hranic, Bruntál a Hněvotín.

Na tuto tradici navázal v roce 2001 starosta obce Přáslavice, kdy se uskutečnil 1.ročník soutěže „O putovní pohár starosty obce Přáslavice“. S dalším ročníkem spojili přáslavičtí hasiči oslavy 110. výročí založení Sboru a předání ocenění zasloužilým hasičům, odpoledne pak byla na zahradě obecního úřadu uspořádána lidová veselice.

Na přelomu roku 2000/2001 došlo ke kompletní rekonstrukci hasičské zbrojnice v naší obci. Zde nesmíme zapomenout na poděkování OÚ Přáslavice tehdy v čele s panem starostou Mirko Auffahrtem. V následujících opravách a rekonstrukci pokračoval také nastávající starosta obce Ing. Čestmír Rochovanský.

Významným rokem pro náš sbor byl rok 2012. Oslavili jsme totiž 120 let od vzniku založení Sboru dobrovolných hasičů v Přáslavicích. Za tuto dobu se naši hasiči zúčastnili nejen mnoha soutěží v požárním sportu, ale také zasahovali při 105 požárech. Nesmíme také zapomenout na ničivé záplavy v roce 1997, kdy hasiči neotáleli a nabídli pomoc v těchto náročných dnech.

AKTUÁLNĚ ZE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘÁSLAVICE

Náš sbor se skládá z téměř 100 členů. Velký podíl na organizaci a chodu našeho sboru má velitel Josef Bartoněk, který současně zastává funkci trenéra mužů a žen. O naše děti se starají vedoucí Martina Lízalová, Eva Rochovanská, Čestmír Rochovanský a Jan Rochovanský. Těmto lidem patří velký dík, protože na hřišti, ale i v hasičské zbrojnici tráví mnoho času.

Tréninky dětí probíhají v úterý a čtvrtek od 16 hod a to buď na hřišti v Přáslavicích (v letních měsících) nebo na sále Víceúčelového centra v Přáslavicích (v zimních měsících). Tréninky mužů a žen probíhají taktéž v úterý a čtvrtek od 17:30 hod.

Každoročně pořádáme v měsíci únoru hasičský ples, který je mezi občany oblíben, a to nejen díky skvělé hudbě a občerstvení, ale také vystoupení, které si hasiči a hasičky připravují. V letních měsících pravidelně organizujeme zábavy a diskotéky. Ve spolupráci s obcí se také účastníme stavění máje, kácení máje a dětského dnu, obecního plesu a dalších akcí v obci.

Za zmínku také určitě stojí znovuobnovená výjezdová jednotka, pro kterou se podařilo získat nové automobilové vozidlo.

Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na naše následující akce a to:

26.02.2022 – Hasičský ples

25.06.2022 – oslavy 130 let SDH Přáslavice

26.06.2022 – Soutěž mužů a žen „O putovní pohár starostky obce Přáslavice“.