Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

Mateřská škola Přáslavice

MŠ Přáslavice
vedoucí učitelka
paní Eva Spurná 

Přáslavice č.p. 246, 783 54

Telefon:

MŠ Přáslavice - sídliště 739 559 081

MŠ v ZŠ - 731 150 417

školní kuchyně - 737 403 313

Další informace a fotky na www.zspraslavice.cz 

Personální obsazení:

MŠ na sídlišti

ped. pracovníci: Eva Spurná, Kristýna Vagrčková, Lucie Horáková

Žaneta Mikulková - školnice, pracovnice obchodního provozu

Personál MŠ od skřítků a trpaslíků

MŠ v ZŠ

ped. pracovníci: Olga Michalíková, Mgr. Zuzana Tlačbabová

Marcela Zemánková - školnice, pracovnice obchodního provozu

kapacita MŠ - 72 dětí 

MŠ - muchomůrky

Historie

Historie školky v Přáslavicích sahá až k 7. únoru 1939, kdy Výbor místní péče o mládež podal návrh "aby byla zřízena mateřská škola v Přáslavicích, která by byla velkým dobrodiním pro všechny rodiče", říká se v dokumentu, který je uložen v Okresním archivu v Olomouci. Návrh na zřízení školky podal Jan Číhal, předseda Rodičovského sdružení při místní škole a učitelka Marie Crhová.

Školka byla zřízena v č. 23, kde je dnes budova obecního úřadu, v prostoru školní jídelny.

V  této budově byla mateřská školka, dříve dětský útulek, až do roku 1965 a 15.února byla otevřena nová školka na Sídlišti č. 246 ( z původně bytového domu ) a zde je pod vedením vedoucí učitelky Evy Spurné dodnes.

Větší opravy:1996 plynofikace, 2003 zateplení I. NP, 2004 oprava a nátěr fasády, oprava výdejních místností stravy, 2006 výměna oken v hernách a na schodišti, výměna vstupních dveří a vybudování úklidové místnosti.

Ředitelky mateřské školy:

 • Jiřina Turková - na č. 23
 • Jindra Potěšilová - na č. 246
 • Františka Spurná
 • Eva Spurná

Název školy:

Základní škola a mateřská škola Přáslavice, příspěvková organizace
IČ: 750 28 867
Adresa: Přáslavice 18
Adresa mateřské školy: Přáslavice 246
PSČ: 78354

Zřizovatel školy:

Obec Přáslavice
Ředitel školy: Mgr. Milan Urbášek
Vedoucí učitelka MŠ: Eva Spurná
V době nepřítomnosti ved. uč. zajišťuje styk s veřejností Olga Michalíková, uč.

Charakteristika školy

Mateřská škola je škola s celodenním provozem. Má tři třídy a vlastní školní zahradu, z toho dvě třídy jsou umístěny na odloučeném pracovišti  v přízemí základní školy, kde je využívána zahrada školy. Mateřská škola je umístěna v adaptované, původně „bytovkové“, budově z 50. let 20. století.

Budova MŠ stojí na okraji místního sídliště s výhledem do polí, okolní prostředí je klidné, dostatečně vzdálené od rušné  silnice, čisté. Nedaleko se nachází obecní hřiště. K vycházkám do přírody lze využívat polní cesty směrem na Doloplazy a Svésedlice. Směrem na Svésedlice lze dojít k  menšímu hájku, zdatnější turisté mohou dojít podél potůčku až ke svésedlické přehradě nebo využít jako cíl trasy listnatý lesík Vrtov směrem na Mrsklesy. Ve vzdálenosti asi 7 km se nacházejí Hlubočky s lyžařským areálem a do 15 km se nachází ZOO na Sv. Kopečku. Tamní les, stejně jako les „Bělá“ mezi Tršicemi a Velkým Újezdem, můžeme využít k přírodovědným poznávacím akcím. Ani do Olomouce, kde navštěvujeme především divadlo, památky nebo park, nemáme daleko, asi 10 km. Nedaleko za Olomoucí se nachází Hanácký skanzen v Příkazích a ekologické středisko Sluňákov v Horce n. Moravou. Směrem na Lipník n. Bečvou nemáme daleko na hrad Helfštýn. Všechny tyto lokality využíváme k pobytu venku, výjezdům a výletům.

Mateřská škola spolupracuje s:

 • rodiči
 • obcí Přáslavice, jejími zájmovými organizacemi (zahrádkáři, hasiči, fotbalový klub, mateřským centrem Motýlek,…)
 • místní knihovnou
 • ZŠ Přáslavice
 • PPP v Olomouci U sportovní haly
 • logopedkou Mgr. Danou Chmelíkovou z Velké Bystřice
 • ekologickými středisky a organizacemi v kraji / Sluňákov, České lesy/

Využíváme také nabídek: policie ČR, hasičského záchranného sboru, vojenského útvaru,

umělců, kina Velký Týnec, Divadla hudby Olomouc, Pevnosti v Olomouci a dalších.

Vzdělávací cíle MŠ

Hlavními cíli naší práce je:

vytvářet u dětí základy všech klíčových kompetencí důležitých k započetí systematického vzdělávání v klidném, bezpečném, podnětném, pozitivně laděném, estetickém prostředí

naučit děti:

 • žít společně, odpovědně, otevřeně komunikovat, spolupracovat, zvládat řešení konfliktů, respektovat odlišnosti, chápat vzájemnou souvislost a závislost
 • přijímat, zpracovávat a využívat informace, myslet a kriticky hodnotit
 • poznávat hodnoty a orientovat se v nich – zdraví, vztahy, prostředí

Naše Motto:

Učení není rozškatulkováno, vše je propojeno a vzájemně provázáno, neboť vše spolu navzájem souvisí.

Vyjadřuje skutečnost že:

 • vzdělávání se uskutečňuje při všech činnostech a situacích během každého, celého dne, který dítě prožije v mateřské škole
 • vzdělávání probíhá integrovaně, tzn. prostřednictvím realizace tematických celků zajišťujících rozvoj celé osobnosti dítěte
 • děti se učí chápat svět kolem sebe v souvislostech
 • využíváme předchozích zkušeností a poznatků dětí, na které navazujeme

fulltext

5. 4. Miroslava

Zítra: Vendula

Vydávání výpisů z informačního systému CZECHPOINT

Na Obecním úřadě v Přáslavicích si můžete požádat o výpis z:

 • rejstříku trestů
 • obchodního rejstříku
 • živnostenského rejstříku
 • katastru nemovitostí
 • bodového hodnocení řidiče
 • ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • insolvenčního rejstříku.

Všechny výpisy se vydávají na počkání.

http://www.czechpoint.cz/web/

DOTACE

logo.png

Na realizaci akce - pořízení dopravního automobilu pro JSDH Přáslavice se finančně podílel Olomoucký kraj.

Na realizaci akce - pořízení ochranných prostředků pro JSDH Přáslavice se finančně podílel Olomoucký kraj. 

Na realizaci akce Cyklostezka Přáslavice - Doloplazy finančně přispěl Olomoucký kraj.

www.rr-strednimorava.cz

Víceúčelové centrum obce Přáslavice

Cyklostezka Přáslavice - Daskabát - Velký Újezd

Rozhledna Přáslavice

Centrum obce - odpočívková zóna Přáslavice

Svažíme bioodpad z obce Přáslavice

Státní fond životního prostředí ČR

www.sfzp.cz

MAS Bystřička

http://www.masbystricka.cz/

 

Návštěvnost stránek

491188
paticka