Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice č. 4/2020 o nočním klidu

od 12.3.2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Přáslavice

od 1.3.2020

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

příloha

Příloha č. 1

od 1.2.2020
Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice č. 2/2020, o místním poplatku ze vstupného od 2.2.2020
Opatření Obce Přáslavice č. 2/2019 - Stanovení výše stočného na rok 2020 od 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu od 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů od 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2020
Opatření obce Přáslavice č. 1/2019 Stanovení standardu cen zařizovacích předmětů, vybavení bytů a jejich životnosti od 11.4.2019
Ceník pronájmu a služeb obce Přáslavice - směrnice č. 3/2019 od 10.9.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy od 2.7.2018
Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody 6.6.2017
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2016 o nočním klidu 1.10.2016 do 11.3.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Přáslavice 1.4.2016

Obecně závazná vyhláška obce Přáslavice č. 2/2015, kterou se vydává požární řád obce

OZV č. 2/2015 příloha

5.10.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Přáslavice

1.3.2015 do 29.2.2020

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

6.10.2014

Opatření Obce Přáslavice č. 1/2014 Běžná údržba a drobné opravy obecních bytů Obce Přáslavice

10.3.2014

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

1.1.2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území obce

1.1.2014

Nařízení obce č. 1/2013 TRŽNÍ ŘÁD

1.5.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

13.6.2012
22.11.2011
22.11.2011
Nařízení č. 2/2009 o vymezení neudržovaných úseků místních komunikací v zimním období 2009/2010 a v dalších letech 13.10.2009
1.1.2010

 

Důležité zákon

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

fulltext

8. 4. Ema

Zítra: Dušan

Vydávání výpisů z informačního systému CZECHPOINT

Na Obecním úřadě v Přáslavicích si můžete požádat o výpis z:

  • rejstříku trestů
  • obchodního rejstříku
  • živnostenského rejstříku
  • katastru nemovitostí
  • bodového hodnocení řidiče
  • ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • insolvenčního rejstříku.

Všechny výpisy se vydávají na počkání.

http://www.czechpoint.cz/web/

DOTACE

logo.png

Na realizaci akce - pořízení dopravního automobilu pro JSDH Přáslavice se finančně podílel Olomoucký kraj.

Na realizaci akce - pořízení ochranných prostředků pro JSDH Přáslavice se finančně podílel Olomoucký kraj. 

Na realizaci akce Cyklostezka Přáslavice - Doloplazy finančně přispěl Olomoucký kraj.

www.rr-strednimorava.cz

Víceúčelové centrum obce Přáslavice

Cyklostezka Přáslavice - Daskabát - Velký Újezd

Rozhledna Přáslavice

Centrum obce - odpočívková zóna Přáslavice

Svažíme bioodpad z obce Přáslavice

Státní fond životního prostředí ČR

www.sfzp.cz

MAS Bystřička

http://www.masbystricka.cz/

 

Návštěvnost stránek

491683
paticka