Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Další informace

Vzdělávací cíle MŠ

Hlavními cíli naší práce je:

 • vytvářet u dětí základy všech klíčových kompetencí, důležitých k započetí systematického vzdělávání a pomáhající obstát v dalším životě, v klidném, bezpečném, podnětném, pozitivně laděném, estetickém   prostředí

to znamená naučit děti:

 • samostatnosti, toleranci, zdravému sebevědomí, schopnosti přijímat změny,vnímat, pozorovat, být aktivní
 • žít společně, odpovědně, otevřeně komunikovat, spolupracovat, zvládat řešení konfliktů, respektovat odlišnosti, chápat vzájemnou souvislost a závislost
 • přijímat, zpracovávat a využívat informace, myslet a kriticky hodnotit
 • poznávat hodnoty a orientovat se v nich – zdraví, vztahy, prostředí

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu

V mateřské škole pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu, který byl vytvořen ved. uč. ve spolupráci s ped. pracovnicemi školy. Jeho současná podoba je výsledkem několikaletého vývoje a ověřování jeho funkčnosti při zachování stručnosti, jasnosti, praktičnosti a otevřenosti.  Při jeho vytváření jsme vycházely především z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, Metodických listů pro předškolní vzdělávání, Metodik vydávaných ekologickým střediskem ve Sluňákově, Metodického portálu,  z filosofie Zdravé MŠ a projektu Začít spolu.

 Z důvodu polohy školy, současného stavu světa a vzhledem k zájmům, dovednostem a schopnostem učitelek klademe důraz na :

 • Výchovu ke zdravému způsobu života.
  vytvářením podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu jeho pobytu v MŠ - každodenní ranní cvičení, odpočinek, relaxační chvilky a koutky, ranní kruhy, pobyt venku,  do ničeho děti nenutíme, ale motivujeme,…

 

 • Pěstování ekologického myšlení, postojů a chování - prostřednictvím ekologických programů a každodenního vedení dětí k ohleduplnosti k prostředí, ve kterém žijeme

 

 

 • Sepjetí života MŠ s rodinou, životem v obci, s tradicemi – pozorováním a aktivní účastí na akcích obce, jejich organizací, spoluprací s místními organizacemi, společnými akcemi rodina – škola, spoluprací při řešení problémů dětí,…

 

 

 • Estetickou výchovu- každodenním rozvíjením hudebnosti dětí, pohybových dovedností a výtvarného projevu, prezentací na veřejnosti, výzdobou MŠ dětskými díly,…

 

 • Jazykovou výchovu – spoluprací s logopedem, log. programem, podněty k řečovému projevu, ranními kruhy, seznamováním dětí s angličtinou,…

 

20. 8. Bernard

Zítra: Johana

Vydávání výpisů z informačního systému CZECHPOINT

Na Obecním úřadě v Přáslavicích si můžete požádat o výpis z:

 • rejstříku trestů
 • obchodního rejstříku
 • živnostenského rejstříku
 • katastru nemovitostí
 • bodového hodnocení řidiče
 • ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • insolvenčního rejstříku.

Všechny výpisy se vydávají na počkání.

http://www.czechpoint.cz/web/

DOTACE

www.rr-strednimorava.cz

Víceúčelové centrum obce Přáslavice

Cyklostezka Přáslavice - Daskabát - Velký Újezd

Rozhledna Přáslavice

Centrum obce - odpočívková zóna Přáslavice

Svažíme bioodpad z obce Přáslavice

Státní fond životního prostředí ČR

www.sfzp.cz

MAS Bystřička

http://www.masbystricka.cz/

 

Návštěvnost stránek

281508
paticka